Zagadnienia e-commerce

Umowy e-commerce

Przygotowywanie, negocjowanie, itd. treści umów dotyczących przedsięwzięć handlowych realizowanych za pośrednictwem internetu (e-commerce), ze szczególnym uwzględnieniem modeli rozliczeń poszczególnych partnerów biznesowych (B2B/B2C). Opracowywanie legislacji takich modeli biznesowych w zakresie dotyczącym udziału klienta/konsumenta/odbiorcy (B2C).Umowy

Konkursy reklamowe

Organizacja założeń i form prawnych dla kampanii reklamowej z wykorzystaniem konkursu reklamowego. Tworzenie regulaminów konkursu. Szczególne uwzględnienie przepisów o grach hazardowych oraz modelu podatkowego (wyłączenie losowości, itp). Prowadzenie korespondencji związanej z ewentualnymi odwołaniami/reklamacjami zgłaszanymi przez  uczestnika konkursu. Kompleksowa obsługa.

Umowy barterowe

Przygotowywanie umów umożliwiających dokonywanie i rozliczanie transakcji na zasadzie „towar za towar” lub „usługa za usługę”. Powszechnie stosowane w mediach elektronicznych, w prasie i w reklamie.

Umowy promocyjne i patronaty medialne

Tworzenie dokumentacji prawnej w zakresie organizacji promocji w internecie dot. wydawnictw, wydarzeń (eventów), płyt, koncertów, filmów, itp. itd. Organizacja usług realizowanych na zasadzie patronatu medialnego.

Reklama internetowa „produktów trudnych”

Ocena prawna możliwości, warunków i ryzyka emisji w mediach kampanii produktów o szczególnym statusie prawnym (farmaceutyki, alkohol, wyroby tytoniowe, inne). Opiniowanie zarówno konceptów kampanii, jak i poszczególnych kreacji reklamowych oraz grup docelowych, do których kierowany jest przekaz (Opinie prawne).

Zagadnienia prawne dotyczące forów internetowych i serwisów społecznościowych

Tworzenie regulaminów i modeli działania serwisów internetowych. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Rozwiązania prawne związane z komercjalizacją (monetyzacją) takich przedsięwzięć. Bariery i uwarunkowania związane z obsługą konsumentów i osób nieletnich.

Inne umowy w obrocie reklamowym

Przygotowywanie szeregu szczegółowych dokumentów związanych z działaniem portalu internetowego lub agencji reklamowej, w tym regulaminy, ogólne warunki świadczenia usług, itp/itd. Formalności związane z organizacją dokonywania w internecie analiz rynku, tworzenia baz danych, ich ochrony i przekazywania.

Ochrona danych osobowych

Organizacja przetwarzania danych osobowych w podmiotach prowadzących działalność w internecie i nie tylko. Rejestracja zbiorów danych osobowych. Ocena tych zagadnień w ramach prowadzonych kampanii reklamowych i działalności operacyjnej.

Zarządzanie prawami do twórczości

Tworzenie modeli licencyjnych dla producentów oprogramowania komputerowego, a także agencji kreatywnych/reklamowych, wydawców, autorów, wynalazców i innych podmiotów. Przygotowywanie także klauzul licencyjnych zamieszczanych w treści innych dokumentów (np. w umowie zlecenie, umowie o pracę, itd).

Przygotowywanie współpracy

Umowy o zachowaniu poufności, umowy przedwstępne, listy intencyjne, umowy konsorcjum — oraz wszelkie inne rodzaje dokumentacji stosowane przy nawiązywaniu i realizacji partnerskich relacji biznesowych.

[inne]

Możliwość komentowania jest wyłączona.